Via ons Facebook

 

 

Gedurende het schooljaar worden er bij allerlei activiteiten door leerkrachten en/ of ouders foto’s en/ of filmpjes gemaakt. Deze foto’s en/of filmpjes kunnen in de schoolgids/op de website en/of Facebook geplaatst worden. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat foto’s en/ of filmpjes waarop uw kind staat, geplaatst worden op de website of Facebook dan verzoeken wij u dit aan te geven bij de leerkracht van uw kind en bij de directie van onze school KPO Basisschool Lavoor-Morelberg. U ontvangt hiervoor jaarlijks van ons een toestemmingsformulier in het kader van de Wet Privacy van mei 2018.

 

Daarnaast kan het voorkomen dat er in de groep van uw kind filmopnames gemaakt worden in kader van begeleiding en ondersteuning van de leerkracht. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind in kader van begeleiding en ondersteuning van de leerkracht op de filmopnames komt, dan kunt u dit eveneens aangeven bij de leerkracht van uw kind en bij de directie van KPO Basisschool Lavoor-Morelberg. Ook hiervoor is het jaarlijkse toestemmingsformulier van toepassing.

 

Onze foto’s vindt u ondermeer terug  op onze facebookpagina @KPOBasisschoolLavoorMorelberg