Anti-pestbeleid certificaat ->bekroond speerpunt!

Onze school heeft in oktober 2017 het KIVA anti pest beleid certificaat ontvangen. Daar zijn we uitermate trots op.

 

Pesten is op veel Nederlandse scholen een probleem. Gemiddeld worden drie leerlingen per klas gepest. Over pesten en de gevolgen daarvan maken veel kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, zich terecht zorgen. Veel scholen gebruiken programma’s tegen pesten. Vaak is helemaal niet duidelijk of deze werken. Ze zijn nooit geëvalueerd en kunnen zelfs averechtse effecten hebben. 

 

De hele groep.

Pesten gebeurt met opzet en meer dan één keer. Kinderen die gepest worden, vinden het vaak moeilijk om zichzelf te verdedigen. Pesten gebeurt vaak niet alleen tussen pesters en slachtoffers; meestal zijn er meer kinderen bij betrokken. Zo worden pesters aangemoedigd en geholpen door meelopers waardoor ze zich in hun gedrag gesterkt voelen. Ook houden veel kinderen zich afzijdig. Ze zien soms wel dat er gepest wordt, maar grijpen niet in. Gelukkig zijn er ook kinderen die wél de moed hebben om in te grijpen en de gepeste kinderen helpen. Op onze school hanteren wij de gecertificeerde methode KiVa.

 

• KiVa is een antipestprogramma uit Finland met preventieve & curatieve maatregelen om pesten te voorkomen en terug te dringen

• KiVa is het beste antipestprogramma van de wereld (uit Cambridge: Farrington & Ttofi, 2010)

• KiVa reduceert pesten

• KiVa verhoogt welzijn, motivatie en schoolprestaties van alle leerlingen

• KiVa wordt in Finland al op 90% van de scholen gebruikt

• In de periode 2012- 2014 werd onderzocht of KiVa ook in Nederland werkt.Onze school is uitverkoren geweest om deel te nemen aan het onderzoek.Vandaar dat we alle trainingen hebben doorlopen en de methode hebben gekregen.

•De school heeft in oktober 2017 het KIVA anti pest beleid certificaat ontvangen.