Kwaliteitsonderzoek van onze school Lavoor Morelberg onlangs afgerond! Resultaten binnen en per mail beschikbaar.

De afname van het kwaliteitsonderzoek van onze school Lavoor Morelberg is onlangs afgerond. De resultaten van dit onderzoek op basis van de tevredenheidsvragen ingevuld door de ouders, de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8, de leerkrachten/ medewerkers en door de directie eind 2018, zijn binnen en per mail beschikbaar.

Het rapport is een “Trend Rapportage” 2018/2019: dit is een rapportage met daarin de huidige resultaten van de school. Waar mogelijk worden de schoolresultaten afgezet tegen het landelijk gemiddelde ofwel de externe benchmark.

 

->

De teamleden, de leden van de ouderraad, de medezeggenschapsraad, de klankbordgroep en vervolgens alle ouders van onze school hebben de algemene uitslag van de tevredenheidsonderzoeken ontvangen ter informatie en voor verdere advisering. 

 

Kort en bondig

De school heeft een mooi rapport ontvangen en een positieve uitslag!

De ouders geven de school gemiddeld een 8.

De kinderen een 8.4.

De leerkrachten een 7.9

Beoordelingen zijn ruim boven het landelijk gemiddelde! 

 

We hebben een goed beeld gekregen van de uitslag. Daar hebben de ouders toe bijgedragen. 73% van de ouders heeft de vragenlijsten ingevuld, wat landelijk gezien ook zeer hoog is. Wij zijn daar heel blij mee, waarvoor onze dank.   

 

Achteroverleunen nu?

Nee zeker niet, er zijn altijd verbeterpunten.

Dagelijks maken we dat mee en dat is maar goed ook: “in beweging blijven” en ”hoge verwachtingen en doelen nastreven”. “Communicatie (ook hooggewaardeerd) steeds verbeteren”.

Waarbij voor iedereen geldt “fouten maken mag, verbeteren moet”.

 

Daar gaan we samen mee verder voor de toekomst en verdere ontwikkeling van onze kinderen.

 

 

Het rapport is openhaar en opvraagbaar per mail bij directie.morelberg@lavoorkpo.nl