Schoolfruit programma Lavoor Morelberg.

De school doet dit jaar ook weer mee aan het verstrekken van Europees gesubsidieerd schoolfruit en groenten (gratis verstrekking). Dit in de periode van 12 november 2018 t/m 19 april 2019, 3 dagen in de week.

De Firma Boekel AGF is erkend leverancier van ons EU-Schoolfruitprogramma. Wekelijks wordt vers fruit geleverd aan ongeveer 520.000 leerlingen.

->

Waar mogelijk leveren zij streekproducten en bieden een variërend pakket groente en fruit aan. Voor deze firma is dit het eerste jaar dat ze schoolfruit aanleveren. Motivatie is dat zij dit positief vinden om deze jonge doelgroep nu al te kunnen bereiken. Zij dan ook trots gratis (door de Europese Unie gesubsidieerd) schoolfruit te mogen leveren en zo bij te kunnen dragen aan een gezonde toekomst voor de kids! Van onze school wordt uiteraard verwacht dat wij een gezonde leefstijl promoten, met name wat betreft groente en fruit consumptie (en traktatie).