Open dag

KPO Basisschool Lavoor - Morelberg, de basisschool voor wereldwijze kinderen!

 

KPO Basisschool Lavoor - Morelberg is een school met een warme en open sfeer in de wijk Weihoek waar kinderen met plezier kunnen leren. De basisschooljaren zijn mede bepalend voor de toekomstige opleiding. Op onze school kunnen de ouder(s)/ verzorger(s) en kinderen dan ook rekenen op zaken als een veilige leeromgeving, aandacht voor individuele ontwikkeling, betrokken leerkrachten en respectvolle omgangsvormen. Ons onderwijs is gebaseerd op de verschillen tussen kinderen op niveau en interesse. De eigentijdse vertaling van de katholieke waarden vormen voor ons een belangrijk uitgangspunt. Op KPO Basisschool Lavoor - Morelberg ontwikkelen kinderen zich tot zelfstandige en respectvolle jongeren die met zelfvertrouwen in het leven staan en bewust deelnemen aan een internationale samenleving. "Grenzeloos leren = Groeien en vertrouwen in ontwikkeling".

 

Uitnodiging Open Dag op 12 maart

 

Wij nodigen u van harte uit om tijdens onze Open Dag op 12 maart a.s. een bezoek te brengen aan onze school. Deze dag staan de deuren van 9.00 uur tot 16.00 uur open voor nieuwe kinderen, ouders en andere geïnteresseerden. Onze leerkrachten en medewerkers vertellen u met alle plezier over hun werk, de school, de samenwerking met de ouders en het onderwijs aan de kinderen. Een mooie kans om de kinderen en leerkrachten aan het werk te zien en om meer over onze school te weten te komen. Ook onze 20 collega scholen van KPO Roosendaal doen mee met deze open dag. Meer informatie over al onze scholen vindt u op www.kporoosendaal.nl

 

Een korte impressie vooraf? Klik door via de link:

https://www.youtube.com/watch?v=XL6fS_4imTU&feature=youtu.be

 

Wij zien er naar uit u te mogen ontvangen op onze Open Dag.                                                               

Alvast bedankt en fijne dag!

 

Met vriendelijke groet,

de leerkrachten, medewerkers, ouders en kinderen van https://www.lavoor-morelbergkpo.nl/