Welkom bij KPO Basisschool Lavoor - Morelberg, de basisschool voor wereldwijze kinderen!

 

KPO Basisschool Lavoor - Morelberg is een school met een warme en open sfeer in de wijk Weihoek waar kinderen met plezier kunnen spelen en leren. De basisschooljaren zijn mede bepalend voor de ontwikkeling van het kind, het welbevinden en de toekomstige opleiding. Op onze school kunnen de ouder(s)/ verzorger(s) en kinderen dan ook rekenen op zaken als een veilige leeromgeving, aandacht voor individuele ontwikkeling, betrokken leerkrachten en respectvolle omgangsvormen. Onze ouders zijn partner in onderwijs en ontwikkeling.

 

Ons onderwijs is gebaseerd op de verschillen tussen kinderen. Wij geven met groepsoverzichten/ weeklesroosters vorm aan onderwijs wat aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Deze onderwijsbehoeften, de capaciteiten, talenten en leerstijl van uw kind(eren) vormen de basis van de aanpak tijdens de lessen.

 

De eigentijdse vertaling van de katholieke waarden vormen voor ons mede een belangrijk uitgangspunt.

 

Op KPO Basisschool Lavoor - Morelberg ontwikkelen kinderen zich tot zelfstandige en respectvolle jongeren die met zelfvertrouwen in het leven staan en bewust deelnemen aan een internationale samenleving. 

 

"Grenzeloos leren = Groeien en vertrouwen in ontwikkeling".