Engels vanaf groep 1-2

 

Engels vanaf groep 1-2
Talenkennis is een wezenlijk onderdeel van de huidige internationale maatschappij en de kinderen komen hier in de dagelijkse praktijk steeds meer mee in aanraking. Wij vinden het belangrijk de kinderen ook hiervan de basis mee te geven door de invoering van vroeg vreemdetalenonderwijs in het Engels. Het gaat hierbij vooral om de spreek- en luistervaardigheid.

 

Jong leren = snel leren
Engels is dé communicatietaal van Europa geworden en natuurlijk reageert het onderwijs daarop. Op de basisschool behoort Engels tot de kerndoelen van het basisonderwijs. Sinds 1985 is het een verplicht vak en wordt het officieel pas vanaf groep 7 aangeboden. Uit wetenschappelijk onderzoek en vele praktijkervaringen blijkt echter telkens weer dat het vermogen om ’spontaan’ taal te leren juist bij jonge kinderen uitzonderlijk goed ontwikkeld is. Vandaar onze keuze voor Engels vanaf groep 1-2. Onze leerlingen profiteren in een later stadium van het benutten van de meest taalgevoelige periode in hun leven (tussen 2-9 jaar) wanneer zij meerdere vreemde talen aangeboden krijgen in het Voortgezet Onderwijs en vervolgstudies. Daarnaast is hun luister- en spreekvaardigheid van Engels op een hoger niveau in vergelijking met andere leerlingen van andere basisscholen die geen vroeg vreemdetalenonderwijs in het Engels aanbieden. Eind groep 8 bieden wij als afsluiting het Engelse basisschool examen "Anglia" aan.

 

De wereld ontdekken; Wij nemen deel aan internationale oriëntatie en projecten, onder meer via "Erasmus plus"
Doel van deze projecten is om kennis te maken met elkaar. Elkaars gebruiken, cultuur en talenten beter leren kennen, dit doen we onder andere via social media. De communicatietaal is Engels. Wij zijn ervan overtuigd dat deelname aan internationale oriëntatie leidt tot wederzijds respect en verdraagzaamheid. De Engelse taal is hierbij een belangrijk hulpmiddel.


Kennis van een vreemde taal stelt de leerlingen en de leerkrachten van Lavoor - Morelberg in staat hun blik te verruimen en de rest van de wereld te ontdekken.