Welkom bij KPO Basisschool Lavoor!

De Katholieke waarden van KPO Roosendaal op Lavoor - Morelberg. Als uitgangspunt van de katholieke identiteit gaan we als school en stichting uit van 7 waarden, die vorm krijgen in het jaarlijkse identiteitscurriculum. De 7 waarden zijn gelinkt aan de dagelijkse praktijk, maar kunnen ook vorm krijgen in Bijbelse verhalen en vertellingen. Gezien onze samenleving multicultureel is, is het belangrijk dat kinderen ook kennis maken met andere religies. De grondslag van het identiteitscurriculum wordt op schoolniveau vormgegeven in een combinatie van de identiteitsmethode Trefwoord en een 3 tal lesbrieven.

 

7 waarden Wanneer Hoe
Verwondering en zorg H. Franciscus, dierendag 04-10 Trefwoord 
Barmhartigheid en respect Sint Maarten 11-11 Trefwoord 
Matigheid en eenvoud Sinterklaas Trefwoord
Hoop Advent en Kerst Trefwoord
Solidariteit en vergiffenis Aswoensdag en vasten Trefwoord
Vertrouwen Goede week en Pasen Trefwoord
Verbondenheid en inzet Pinksteren Trefwoord