Aangepast onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

In de afgelopen jaren is gebleken dat de leerlingen bij aanmelding op HBG Lavoor (Afdeling Heulberg) een steeds complexer beeld laten zien. De kinderen hebben intensievere begeleiding nodig vanwege hun ontwikkelingsvoorsprong, maar ook vanwege de bijkomende problematiek. Met het Samenwerkingsverband zijn er afspraken gemaakt om binnen HBG Lavoor  Heulberg de noodzakelijke extra voorzieningen mogelijk te maken voor die kinderen bij wie sprake is van die dubbele bijzonderheid.

 

Vanwege de extra bekostiging vanuit het Samenwerkingsverband (SWV) is toelating afhankelijk van een akkoord van het SWV.

 

Op het terrein van "meerbegaafdheid" * werken we samen de HBG Afdeling Heulberg.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur van de "Heulberg":

Mevr. Janneke van 't Wout

0165-548442 of directie.heulberg@lavoorkpo.nl

 

*"Meerbegaafd".

De term “meerbegaafd” is niet een hele gebruikelijke term en wordt ook vaak gebruikt als synoniem voor hoogbegaafd. Dit ten onrechte; in de psychologie geldt als meerbegaafd de IQ-score van 120 – 129; de groep tussen gemiddeld en hoogbegaafd. Meerbegaafd en hoogbegaafd zijn dan twee verschillende dingen, gekenmerkt door een meetbaar verschil in IQ-score. Meerbegaafd wordt ook wel gebruikt als synoniem voor hoog intelligent. Dit vanwege de (meetbare) hogere intelligentie.

 

Hoog intelligent versus hoogbegaafd

Er bestaan wel duidelijke verschillen tussen hoog intelligente mensen (mensen die een bovengemiddeld IQ hebben) en hoogbegaafde mensen. Hoogbegaafd zijn is meer dan enkel over een hoog IQ beschikken. Bij hoogbegaafdheid is er naast een hoog IQ ook een bovengemiddelde creativiteit en motivatie. Een hoog intelligent persoon is vaak heel erg geïnteresseerd of belangstellend, terwijl een hoogbegaafd persoon juist vaak nieuwsgierig is. Een hoogbegaafd persoon voelt een hoge drang om te onderzoeken en nieuwe kennis te vergaren.

 

> 130 Hoog intelligent / Hoogbegaafd

120 – 129 (meer)Begaafd

110 – 119 Bovengemiddeld

90 – 109 Gemiddeld