Klaar voor een stralende toekomst!

U heeft een kind in de basisschoolleeftijd? Dan wilt u als ouder dat zijn of haar school aan bepaalde verwachtingen voldoet.

 

KPO Basisschool Lavoor - Morelberg is een school met een warme en open sfeer in de wijk Weihoek waar kinderen met plezier kunnen spelen en leren. De basisschooljaren zijn mede bepalend voor de ontwikkeling van het kind, het welbevinden en de toekomstige opleiding. Op onze school kunnen de ouder(s)/ verzorger(s) en kinderen dan ook rekenen op zaken als een veilige leeromgeving, aandacht voor individuele ontwikkeling, betrokken leerkrachten en respectvolle omgangsvormen. Onze ouders zijn partner in onderwijs en ontwikkeling.

 

Onze kern- en merkwaarden

 

Deze essentiële onderdelen vormen de basis van het basisonderwijs op onze school. Sterker nog, wie een bezoek brengt aan onze school merkt dat wij graag een stapje extra zetten. Wij willen voor onze kinderen, ouders en leerkrachten geen dertien in een dozijn basisschool zijn, maar één uit duizenden.

 

Dat wordt ook duidelijk wanneer u kennis maakt met de vier pijlers waarop onze school gebouwd is

 

OPEN EN EERLIJK - LEERGERICHT - UITDAGEND -WERELDWIJS.

 

Onze vier pijlers: 


Open en Eerlijk:
Wij zijn een stabiele en betrouwbare school. Onze nuchtere en oprechte aanpak combineren wij met een heldere structuur. Zo ontstaat een veilige vertrouwde schoolomgeving waar kinderen en leerkrachten de rust kunnen vinden om zichzelf optimaal te ontwikkelen. Wij hechten grote waarde aan een goede samenwerking met ouders.

 

Leergericht: Goede en deskundige leerkrachten, dat is waar het om draait. Leerkrachten die weten wat uw kind nodig heeft en daarnaar handelen. Lavoor - Morelberg biedt een veilige en leergerichte omgeving. Wanneer kinderen onze school verlaten, kunnen zij vol zelfvertrouwen aan hun verdere opleiding beginnen.

 

Uitdagend: Ons onderwijsprogramma is zo opgesteld dat ieder kind wordt uitgedaagd tot maximale ontwikkeling. Op cognitief gebied, maar zeker ook op sociaal gebied. Wij sluiten aan op de onderwijsbehoeften van elk kind. Door het voeren van kindgesprekken en daarop aansluitend onze onderwijsmethoden individueel af te stemmen op de kwaliteiten van kinderen, gebeurt het meer dan eens dat zij hun eigen verwachtingen overtreffen.

 

Wereldwijs: We maken onze leerlingen wereldwijs door ze een internationale oriëntatie mee te geven. Onder andere door al vanaf groep 1-2 Engelse les te geven, eigentijdse zaakvakmethodes, aandacht voor de actualiteit en door het gebruik van social media.

 

"Grenzeloos leren = Groeien en vertrouwen in ontwikkeling".

 

Meer weten, klik hier door naar onze schoolplanposter/overzicht en de onderlegger.