Alle groepen

Lessentabel 

In onderstaande lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd per week aan verschillende vakken wordt besteed. Het gaat hier om gemiddelden die enigszins kunnen variëren per leerjaar en per periode.

 

Vak 1-2  3  4  5  6  7  8

Rekenen

 3,5  5   5  5   5  5 

Taal methode (Inclusief voorlezen)

 4  9,00  5,50  5,50  6.00  6.00 6.00 

Technisch lezen

     3  3  2,00  1.50 1.50

Begrijpend lezen

     1  1  1  1

Schrijven

   1,75  1.50  0,75  0,5  0,25  0,25

Engels

 0,50  0,50  0,50  1  1  1  1

Studievaardigheden

         0,75  1  1

Wereldoriëntatie/ Verkeer

   0,5  1,25  2,50  2,50 2,75 2,75

Expressie /muziek

 0,5  2,5   2  2  2  2  2

Bewegingsonderwijs

 6,25  2,0  1,5   1,5  1,5  1,5  1,5

Godsdienst / Levensbeschouwing

pedagogisch klimaat: KiVa

 1,5  1,5  1,5  2  2  2  2

Bespreken huiswerk

       0,5  0,5  0,75  0,75

Pauze

 1,25  1,25  1,25   1,25  1,25  1,25  1,25

Werken met ontwikkelingsmateriaal

 6,50            

 

             

Totaal

 24  24  24  26  26  26  26

 

 

CITO-scores Eindtoets

In onderstaande tabel ziet u de CITO-scores Eindtoets basisonderwijs. Dit is de ongecorrigeerde score. Dit houdt in dat er geen rekening is gehouden met correcties als leerlinggewicht.

 

Schooljaar KPO Basisschool Lavoor Landelijk gemiddelde
2013 536,9 543,7
2014 538,1 535,1
2015 539,1 535,5
2016 536,0 534,5
2017 en 2018* 542,4 (Lavoor-Morelberg) 536,4

In 2018 een evenaring van 2017 nl. 542,4, met 4 kinderen met de maximum score
van 550 op de Cito toets.


 

Uitstroomgegevens voortgezet onderwijs (VO) LAVOOR Heulberg-Morelberg - Hoveniersberg

Het voortgezet onderwijs stuurt een paar maal per jaar de vorderingenlijsten van onze oud-leerlingen toe. Wij blijven zo op de hoogte van de resultaten en zien tevens of ons advies tijdens de adviesgesprekken in overeenstemming is met de werkelijkheid. Hieronder ziet u een overzicht van de uitstroom van onze leerlingen.

 

  REC 3 VMBO K/B VMBO TL MAVO / HAVO HAVO HAVO / VWO VWO
2012-2013   9 24 3 21 8 16
2013-2014 2 14 22 3 35 10 32
2014-2015 1 6 24   28 1 31
2015-2016   7 1 23 4 23 17
2016-2017   8 17 6 5 12 40

Morelberg

  2 6 2 4 7 8

 

-> 2017-2018                       1                 3                   4                3                5               7 

 

Er zijn op dit moment geen berichten beschikbaar