Klaar voor een stralende toekomst

U heeft een kind in de basisschoolleeftijd. Dan wilt u als ouder dat zijn of haar school aan bepaalde verwachtingen voldoet. Omdat de basisschooljaren bepalend zijn voor de toekomstige opleiding is dat natuurlijk volledig terecht. Bij KPO Basisschool Lavoor - Morelberg kunnen u en uw kind dan ook rekenen op zaken als een veilige leeromgeving, aandacht voor individuele ontwikkeling, betrokken leerkrachten en respectvolle omgangsvormen.

 

Op deze essentiële onderdelen van het basisonderwijs zal het team van Lavoor - Morelberg nooit concessies doen. Sterker nog, wie een bezoek brengt aan onze school zal direct merken dat wij graag een stapje extra zetten. Wij willen voor de kinderen, ouders en leerkrachten geen dertien in een dozijn-basisschool zijn, maar één uit duizenden. Dat wordt ook duidelijk wanneer u kennis maakt met de vier pijlers waarop onze school gebouwd is:

 

Onze vier pijlers:

 

OPEN EN EERLIJK

Wij zijn een stabiele en betrouwbare school. Onze nuchtere en oprechte aanpak combineren wij met een heldere structuur. Zo ontstaat een veilige vertrouwde schoolomgeving waar kinderen, ouders en leerkrachten de rust vinden om zichzelf optimaal te ontplooien.

 

LEERGERICHT

Goede en deskundige leerkrachten, dat is waar het om draait. Leerkrachten die weten wat uw kind nodig heeft en daarnaar handelen. Lavoor-Morelberg biedt een solide en leergerichte omgeving. Wanneer kinderen onze school verlaten, kunnen zij vol zelfvertrouwen aan hun verdere opleiding beginnen.

 

UITDAGEND

Ons onderwijsprogramma is zo opgesteld dat ieder kind wordt gestimuleerd tot maximale ontwikkeling. Op cognitief gebied, maar zeker ook op sociaal gebied. Door onze onderwijsmethoden individueel af te stemmen op de talenten van kinderen, gebeurt het meer dan eens dat zij hun eigen verwachtingen overtreffen.

 

WERELDWIJS

We maken onze leerlingen wereldwijs door ze een internationale oriëntatie mee te geven. Onder andere door al vanaf groep 1-2 Engelse les te geven, internationale projecten en door het gebruik van social media.