Toelating nieuwe leerling

U heeft een kind in de basisschoolleeftijd? Dan wilt u als ouder dat zijn of haar school aan bepaalde verwachtingen voldoet. Omdat de basisschooljaren bepalend zijn voor de toekomstige opleiding is dat natuurlijk volledig terecht.

 

Op onze school kunnen u en uw kind dan ook rekenen op zaken als een veilige leeromgeving, aandacht voor individuele ontwikkeling, betrokken leerkrachten en respectvolle omgangsvormen. Wanneer u na het lezen van onze schoolgids en mogelijk een bezoek aan onze website nieuwsgierig geworden bent naar onze school kunt u een afspraak maken met de directie, directie.morelberg@lavoorkpo.nl telefoonnummer: 06-12212604

 

Tijdens het bezoek aan onze school wordt u samen met uw kind rondgeleid langs de diverse groepen. U krijgt hierdoor een indruk van de sfeer, omgang en werkwijze op onze school. Uiteraard wordt er verdere informatie verstrekt onder het genot van een kopje koffie of thee voor u als ouder en een glaasje limonade voor uw kind. Tegen het einde van deze kennismaking heeft u een reëel beeld gekregen van onze school. Het bezoeken van diverse scholen en het vergelijken is een zeer zorgvuldige zaak. U maakt uw keus per slot van rekening voor een behoorlijk aantal jaren. Als de keus op onze school is gevallen, dan komen de nodige formulieren ter sprake. Een inschrijfformulier met een ouderverklaring (alleen voor 4-jarigen) en een ouderformulier worden door u ingevuld en op school terugbezorgd. Daarnaast meldt u zich aan voor MijnSchoolinfo; een communicatieprogramma tussen school en ouder(s)/ verzorger(s). 

 

Door uw kind bij ons op school aan te melden heeft u niet alleen een goede keus gemaakt, maar spreekt u hiermee ook vertrouwen in ons uit om uw kind op een positieve manier in zijn ontwikkeling te begeleiden.