Voor ouders

KPO Basisschool Lavoor - Morelberg is een school met een warme en open sfeer in de wijk Weihoek waar kinderen met plezier kunnen spelen en leren. De basisschooljaren zijn mede bepalend voor de toekomstige opleiding. Op onze school kunnen de ouder(s)/ verzorger(s) en kinderen dan ook rekenen op zaken als een veilige leeromgeving, aandacht voor individuele ontwikkeling, betrokken leerkrachten en respectvolle omgangsvormen. Onze ouders zijn partner in onderwijs en ontwikkeling.

 

Ons onderwijs is gebaseerd op de verschillen tussen kinderen. Wij geven middels groepsoverzichten/ weeklesroosters vorm aan onderwijs wat aansluit bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Deze onderwijsbehoeften, de capaciteiten, talenten en leerstijl van uw kind(eren) vormen de basis van de aanpak tijdens de lessen. Geduldig en begripvol omgaan met de kinderen, een goede sfeer en samenwerking met ouders zijn hierbij erg belangrijk. Wij zijn prestatiegericht op het niveau van elk kind; wij hebben de taak om uit uw kind te halen wat erin zit. Uw kind mag zich ontwikkelen naar zijn-haar mogelijkheden op sociaal-emotioneel, creatief en cognitief gebied. De vaardigheidsgroei van elk individueel kind staat centraal. Zo blijft elk kind in ontwikkeling en kan daarom de volgende stap zetten in zijn-haar schoolloopbaan.