Klankbordgroep ouders

Wij stellen het zeer op prijs wanneer ouders ons positief kritisch de spiegel voorhouden en ons voorzien van feedback. Ouders vormen een klankbord voor zaken zoals communicatie, pestgedrag en Passend Onderwijs. De klankbordgroep komt minimaal drie tot vier keer per schooljaar bij elkaar onder leiding van de directie. U kunt zich ten alle tijden aanmelden via directie.morelberg@lavoorkpo.nl.