Advies en inspraak

Het KPO en de directie van de school bepalen het beleid, het is de taak van de MR te adviseren en in te stemmen met dat beleid. In de MR wordt alles besproken wat belangrijk is voor de school. Zoals schoolgids, scholingsplan, schoolorganisatie enzovoorts. Met de bevoegdheden die de MR heeft, kan zij zich inzetten voor het belang van kinderen, ouders en het personeel. Op KPO niveau hebben wij ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR heeft formele bevoegdheden aan het eind van het traject, als het beleid moet worden vastgesteld.

 

Het contact emailadres van onze medezeggenschapsraad is:  mr.morelberg@lavoorkpo.nl

 

Wist u dat…

  • de MR bestaat uit twee afgevaardigden vanuit de ouders en twee vanuit de leerkrachten
  • een MR-vergadering openbaar is en dus door elke ouder bijgewoond mag worden
  • de MR advies- en instemmingsrecht heeft en zich hiermee inzet voor het belang van kinderen, ouders én het personeel.
  • in de MR alles wordt besproken wat belangrijk is voor de school, zoals schoolgids, scholingsplan, organisatie enz.
  • MR verslagen altijd opvraagbaar zijn en via MijnSchoolinfo aan de ouders worden verspreid