Wij hechten grote waarde aan ouderbetrokkenheid!

Als ouders en school samenwerken bevorderen wij gezamenlijk de ontwikkeling en kansen van uw kind.

 

Wij kennen verschillende vormen van ouderbetrokkenheid:

• Hulp bij activiteiten / vervoer

• Informele gesprekken met de teamleden

• Formele gesprekken met de teamleden

* "Open deur" beleid bij team en directie: "binnen zonder kloppen!".

* Klassenouders

* Hulpouders 

* Klankbordgoep ouders

• Oudervereniging

• Medezeggenschapsraad

 

Ouderbetrokkenheid uit zich enerzijds in meehelpen en ondersteunen bij activiteiten en anderzijds in positief kritisch meedenken. Dit draagt ons inziens bij aan een goede houding, positief welbevinden en schoolsucces van uw kind! Het houdt ons scherp en maakt het onderwijs op onze school kwalitatief beter en nog aantrekkelijker!