“Open en eerlijk”

Wij zijn een stabiele en betrouwbare school. Onze nuchtere en oprechte aanpak combineren wij met een heldere structuur. Zo ontstaat een veilige, vertrouwde schoolomgeving waar kinderen, ouders en leerkrachten de rust vinden om zichzelf optimaal te ontplooien.