Missie en visie

KPO basisschool Lavoor - Morelberg is een school met een positief pedagogisch klimaat en aandacht voor het welbevinden en de ontwikkeling van het individuele kind. De school is overzichtelijk en geeft een prettige structuur, waardoor leerlingen weten waar ze aan toe zijn en zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Lavoor - Morelberg heeft hoge onderwijsresultaten en biedt uitdaging en ondersteuning op maat. 
Ons betrokken en enthousiast team richt zich op de brede ontwikkeling en de intrinsieke motivatie van de kinderen. Samen met de ouders vormt de school het sterke fundament waarop het kind zijn toekomst bouwt. 

Visie

Jaarlijks bouwen we verder aan onze positieve pedagogische benadering en borgen wij onze onderwijskwaliteit waardoor de onderwijsresultaten hoog blijven. We richten ons op de persoonsvorming van de leerlingen en stimuleren het ervaringsgericht leren. We prikkelen de nieuwsgierigheid van leerlingen, die mede-eigenaar zijn van hun leerproces. Hierdoor zijn zij gemotiveerd om zelf aan de slag te gaan en hun eigen leerontdekkingen te doen.

De leerkrachten ondersteunen en motiveren de leerlingen in de groei van hun kennis en vaardigheden. Leerkrachten hebben, naast het geven van instructie, ook de rol van coach. Ze begeleiden leerlingen bij hun reflectie en bij het stellen van nieuwe doelen. Zo groeien leerlingen op tot zelfbewuste en verantwoordelijke jonge mensen die in een steeds veranderende wereld willen blijven leren en die betekenisvolle relaties aangaan met anderen en de wereld om hen heen.
 

U ziet dat ook terug in onze vier pijlers:

Uitdagend

We bieden uitdaging en ondersteuning op maat door aan te sluiten bij de brede behoeften van elk kind. Ons programma is zo opgesteld dat ieder kind wordt gestimuleerd tot optimale ontwikkeling, zowel op cognitief als ook op sociaal-emotioneel en creatief gebied.
Voorbeelden hiervan zijn het KiVa programma en de Rots- en Water trainingen, ondersteuning in kleine groepjes, de Pittige Plustorens en onze vakdocenten muziek en drama.

Leergericht

Binnen onze betekenisvolle leeromgeving staan intrinsieke motivatie en de groei van vaardigheden en kennis van kinderen centraal. De kinderen ontwikkelen eigenaarschap omdat zij actief worden betrokken bij hun leerproces.
Voorbeelden hiervan zijn het spelend leren, ons programma Breinhelden over executieve functies en onze methode studievaardigheden.

Wereldwijs

Wij maken onze leerlingen wereldwijs door ze een internationale oriëntatie mee te geven. Zo gaan ze later, zelfbewust en met begrip en waardering voor andere culturen, hun toekomst tegemoet. We doen dit door vanaf groep 1-2 Engelse les te geven en door eigentijdse zaakvakmethodes te gebruiken.

Open en eerlijk

We zijn een stabiele en betrouwbare school, waarin wij een oprechte aanpak combineren met een heldere structuur. We leren de kinderen te geloven in hun kracht en te denken in oplossingen. Hierdoor is een goede sfeer op school en staan de leerlingen positief en vol zelfvertrouwen in het leven. Onze regelmatige kindgesprekken, de korte communicatielijnen met ouders en onze laagdrempeligheid zijn hier voorbeelden van.

Spreken de kernwaarden en onze missie en visie u aan? U bent van harte welkom om persoonlijk met ons kennis te komen maken!