Onderwijs

Om te worden wie je bent, grenzeloos te groeien en je toekomst te ontdekken, geeft Lavoor - Morelberg onderwijs dat zich richt op de totale ontwikkeling van het kind en wordt er adaptief onderwijs gegeven. Adaptief onderwijs is onderwijs dat voldoet aan de drie basisbehoeften van de leerlingen: relatie, competentie en autonomie. We creëren verschillende leersituaties om aan de verschillende behoeften van leerlingen tegemoet te komen.

Relatie: 'ik voel me fijn en ik hoor erbij'

Met de basisbehoefte relatie wordt bedoeld dat leerlingen zich geaccepteerd, veilig en welkom voelen en dat ze erbij horen. Bij Lavoor - Morelberg staat een krachtige, positieve pedagogische benadering centraal. We bouwen een positieve relatie op met de leerling en zijn ouders, waardoor de leerling zich vertrouwd, gezien en gewaardeerd voelt. Ons KiVa-programma stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen, vergroot het welbevinden van leerlingen, richt zich op positieve groepsvorming en zorgt voor sociale veiligheid. Indien nodig wordt een Rots-Water training aan het programma toegevoegd. De leerlingen krijgen de ruimte om zichzelf te leren kennen en vanuit samen spelen, samen werken en samen ontdekken contact te maken met de ander en de wereld om zich heen. Door de structurele kindgesprekken, de drieluikgesprekken en de korte communicatielijnen met de ouders, voelt het kind dat hij mag worden wie hij is en dat hij wordt gezien.

Competentie: 'ik kan het'

De basisbehoefte competentie betekent dat leerlingen ontdekken dat ze hun taken aankunnen en dat ze steeds meer kunnen. Binnen Lavoor - Morelberg zorgen we ervoor dat de leerling zich maximaal ontwikkelt op de manier die bij hem of haar past. Bij de basisvakken zoals taal en rekenen gebruiken we het Expliciete Directe Instructiemodel. We werken vanuit doorgaande leerlijnen en we differentiëren tijdens de lessen, omdat kinderen verschillend zijn. Er is extra ondersteuning in kleine groepjes, maar ook extra uitdaging voor de leerlingen die dit nodig hebben. Hierdoor behalen de leerlingen al jarenlang hoge resultaten op hun eindcito en mooie schooladviezen voor hun vervolgonderwijs. Daarnaast heeft Lavoor - Morelberg moderne zaakvakken en Engels in het programma, waardoor kinderen zich breed op hun toekomst kunnen oriënteren. De vakdocenten voor gym, muziek en toneel zorgen ervoor dat ook deze aspecten van de ontwikkeling van de leerlingen gestimuleerd worden.

Autonomie: 'ik kan en wil het zelf'

De basisbehoefte autonomie staat voor het eigenaarschap van de leerlingen, die weten dat zij (een deel) van hun leergedrag zelf kunnen sturen. Bij Lavoor - Morelberg stimuleren wij de intrinsieke motivatie van de leerlingen, waardoor hun 'leer-kracht' van binnenuit komt. Zo richt onze leesmethode Atlantis zich voor een belangrijk deel op leesmotivatie. Vanuit onze positieve benadering leren we de leerlingen te kijken naar oplossingen en waardoor hun veerkracht wordt vergroot. Met ons programma Breinhelden van Bazalt, maken de leerlingen ervaringsgericht en spelenderwijs kennis met dat wat er achter hun (leer)gedrag ligt: hun executieve functies. Door het spelenderwijs trainen en bespreken van deze vaardigheden, vergroten zij onder andere hun start- en stopkracht, hun doorzettingsvermogen en hun volgehouden aandacht en flexibiliteit. Vaardigheden waar zij de rest van hun leven van zullen profiteren.